Infocentrum Šance

Státní podnik Povodí Odry vybudoval v rámci rekonstrukce vodního díla Šance nové informační centrum. Jeho návštěvníci tak mají možnost získat, prostřednictvím interaktivních obrazovek, informace o vodním hospodářství, celé vodohospodářské soustavě povodí Odry a dalších zajímavostech vodního světa. Vše je doplněno krátkými filmy, vizualizacemi, animací a obrázky.  Po celou otevírací dobu jsou v informačním centru vodohospodářští odborníci připraveni odpovídat na nejrůznější dotazy.

Infocentrum interier panorama

Aktuality