Povodí Odry, státní podnik dne 14. dubna 2022 od 10:00 zahajujeme provoz Informačního centra na vodním díle Šance

Infocentrum ŠanceNezařazenéPovodí Odry, státní podnik dne 14. dubna 2022 od 10:00 zahajujeme provoz Informačního centra na vodním díle Šance
1.03.2022

Státní podnik Povodí Odry patří mezi subjekty kritické infrastruktury a je velmi důležité zajistit nepřetržitou obsluhu vodních děl.  Proto bylo i letos přijato rozhodnutí, nepořádat den otevřených dveří na vybraných vodních dílech u příležitosti Světového dne vody, vzhledem k možnému šíření covid-19. Současně vedení podniku rozhodlo o znovuotevření Informačního centra na vodním díle Šance.

 „V minulosti naše přehrady navštívilo v rámci dne otevřených dveří v průměru od 5000 do 12000 návštěvníků. Našim prvořadým úkolem je zajištění dodávky vody pro obyvatele a průmysl a z tohoto důvodu nechceme ohrozit naše hrázné a pracovníky vodohospodářského dispečinku, kteří patří mezi klíčové zaměstnance, zajišťující chod vodních děl také například při zvýšených průtocích či povodňových stavech nebo naopak při nedostatku vody v suchých obdobích, které mohou nastat“, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „Naopak jsme se rozhodli otevřít informační centrum na vodním díle Šance, které bude přístupné od letošních Velikonoc, pro menší skupiny návštěvníků.“

Zahájení provozu: 14. 4. 2022 od 10:00 do 16:00

Rezervace není nutná, je však potřeba počítat s omezenou kapacitou zařízení.

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *